[wooslider slider_type="slides" layout="text-left" overlay="natural" thumbnails="default" link_slide="true" display_title="true" imageslide="true" order="DESC" order_by="date" size="full"]

Toiminta

Toimintaamme ohjaavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot: lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys, suvaitsevaisuus ja ilo.

Toimintaperiaatteitamme

ovat lapsen näkökulman huomioon ottaminen, tekemisen riemu, avoimuus ja yhteistyöhakuisuus. Lapselle ja nuorelle on erityisen tärkeää kuulua turvalliseen ja pysyvään yhteisöön. Jokaisen lapsen ja nuoren henkilökohtaisia taitoja ja kykyjä tuetaan niin, että hän saa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä tasapainoiseksi ihmiseksi. Toiminnallisuus on lastenkodin kasvatustyössä selkeä voimavara, koska ympäristö harrastusmahdollisuuksineen Vanhamäen Hyvinvointikeskuksessa tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet. Tärkein tehtävämme lastenkodissa on tukea nuoria kasvamaan tasapainoiseen aikuisuuteen. Siinä apunamme ovat asiantunteva henkilökuntamme, kiinteät suhteet lasten ja nuorten perheisiin sekä laaja yhteistyöverkostomme ja vuodesta 2004 alkaen kertynyt kokemuksemme.

Käyttämämme menetelmät

– yksilölliset hoito- ja kasvatussuunnitelmat
– 3x10D ®  -elämäntilannemittari- työvälineenä tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa
– päivittäinen raportointi sekä kuukausittaiset koosteet
– moniammatillinen yhteistyöryhmä
– viikoittainen yhteys perheeseen
– kotikäynnit
– viikko-ohjelmat ja arjen rutiinit
– omaohjaajaparit

Laadukkaiden lastensuojelupalveluiden tuottaminen tarkoittaa meille nuoren sekä hänen perheensä aitoa kohtaamista ja kuulluksi tulemista.

Ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta mahdollistaa nuorelle turvallisen kasvuperustan. Vuorovaikutuksen ja korjaavan työskentelyn avulla kasvu ja minuuden kehitys mahdollistetaan myös vaikeuksia kohdanneelle nuorelle. Henkilökuntamme täydentää ja ylläpitää osaamistaan koko ajan. Menetelminä käytämme Nepsyä (Neuropsykiatrinen valmennus) ja ART:ia (Aggression Replacement Training).

Pyrimme kasvattamaan lapsia ja nuoria eri yhteistyötahojen kanssa vastuullisuuteen ja itsenäiseen aikuisuuteen sekä oman elämän hallintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä meille sijoitettujen lasten perheiden, sijoittavan kunnan sosiaalitoimen, paikallisen sosiaalitoimen sekä koulujen kanssa. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Suonenjoen Nuorten Työryhmän kanssa, joka on tarkoitettu 14–20 -vuotiaille nuorille. Nuorten työryhmä on matalan kynnyksen paikka, jonne pääsee ilman pitkiä odotusaikoja ja sen kautta nuoren kuntoutuspolkuun voivat yhdistyä myös työskentely psykiatrin tai psykologin kanssa.

 

Keskeiset yhteistyöverkostot

Lastenkoti tekee yhteistyötä Suonenjoen eri palvelujentuottajien kanssa. Mietimme yksilöllisesti jokaisen nuoren kohdalla, millaisia palveluja ja tukiverkostoja hän tarvitsee. Tarvittaessa haemme palveluita myös lähikunnista, kuten Kuopiosta.

  • Nuorten työryhmä NRTR – Suonenjoella toimii nuorten työryhmä, joka on tarkoitettu 14–20-vuotiaille nuorille. Nuorten työryhmä on matalan kynnyksen paikka, jonne pääsee ilman pitkiä odotusaikoja.
  • Koulut – Lastenkoti tekee monipuolista yhteistyötä Suonenjoen alueella toimivien koulujen kanssa. Keskustelemme jokaisesta nuoresta ja hänen tarpeistaan yksilöllisesti ja suunnittelemme toimivan kokonaisuuden kunkin nuoren kohdalle. Meille ilmoitetaan nopeasti poikkeavista tilanteista koululla tai jos nuori ei saavu kouluun. Yhteistyötä tehdään myös kouluterveydenhoidon, koulukuraattoreiden sekä koulutoimen johdon kanssa.
  • Suonenjoen nuorisotoimen kanssa olemme lisänneet yhteistyötä kevään 2022 aikana palvellaksemme nuorten tarpeita mahdollisimman hyvin Etsivä nuorisotyö – Suonenjoki
  • KYS – lasten- ja nuorisopsykiatria
  • Vartijapalvelu – Käytössämme on vartijapalvelu, jonka kautta asuinympäristöämme valvotaan päivittäin. Tarvittaessa voimme kutsua vartijat paikalle myös kutsupainikkeen avulla. Vartijapalvelun avulla pystymme vastaamaan yöllisiin noutopyyntöihin ja järjestämään haasteellisissa tilanteissa valvottuja tapaamisia ja lastensuojelun asiakaspalavereita.